História predpisu 40/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.03.1949 - 31.12.1965