História predpisu 39/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1949 - 31.12.1952