História predpisu 36/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1949 - 16.05.1954