História predpisu 285/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1950 - 01.01.1953