História predpisu 278/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1950 - 05.05.1970