História predpisu 274/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.12.1949 - 31.12.1952