História predpisu 270/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1950 - 31.12.1952