História predpisu 266/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1950 - 31.03.1964