História predpisu 257/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.12.1949 - 06.05.1953