História predpisu 25/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1949 - 31.12.1952