História predpisu 246/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.12.1949 - 30.06.1950