História predpisu 240/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.12.1949 - 31.12.2001