História predpisu 232/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.11.1949 - 16.05.1954