História predpisu 229/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.11.1949 - 31.12.1952