História predpisu 222/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1949 - 19.11.1992