História predpisu 211/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.10.1949 - 25.09.1955