História predpisu 196/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.08.1949 - 17.12.1960