História predpisu 195/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.08.1949 - 29.12.1954