História predpisu 18/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.01.1949 - 16.04.1956