História predpisu 140/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.06.1949 - 21.07.1959