História predpisu 139/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.06.1949 - 16.05.1954