História predpisu 113/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.05.1949 - 30.12.1957