História predpisu 103/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.04.1949 - 13.09.1953