História predpisu 101/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.04.1949 - 01.06.1951