História predpisu 1/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.01.1949 - 24.02.1949