História predpisu 96/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.05.1948 - 31.03.1950