História predpisu 94/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.05.1948 - 30.09.1949