História predpisu 92/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.05.1948 - 23.10.1948