História predpisu 88/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.05.1948 - 31.07.1950