História predpisu 87/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.1945 - 26.12.1962