História predpisu 84/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.04.1948 - 10.06.1951