História predpisu 76/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.04.1948 - 12.12.1949