História predpisu 73/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.04.1948 - 31.12.1952