História predpisu 68/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.1945 - 31.10.1949