História predpisu 58/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.1948 - 30.06.1955