História predpisu 55/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.1948 - 12.12.1949