História predpisu 54/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.06.1948 - 31.12.1948