História predpisu 42/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1948 - 20.07.1959