História predpisu 40/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.04.1948 - 31.07.1950