História predpisu 4/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.01.1948 - 30.09.1950