História predpisu 33/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.04.1948 - 31.12.1948