História predpisu 323/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.1948 - 06.05.1953