História predpisu 320/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1948 - 01.01.1953