História predpisu 304/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.1948 - 31.12.1950