História predpisu 293/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1949 - 07.02.1964