História predpisu 287/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1949 - 31.03.1952