História predpisu 284/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.12.1948 - 31.12.1952