História predpisu 281/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.12.1948 - 16.05.1954