História predpisu 28/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.03.1948 - 13.04.1948