História predpisu 274/1948 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.12.1948 - 19.06.1966